Informationstjänst

Avgifter och taxor

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2020-01-30 14:24
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel tekniska tjänster som renhållning, vatten, avlopp och vissa kultur- och fritidsaktiviteter. Avgifterna fastställs normalt av kommunfullmäktige året innan de ska gälla.

Taxor och avgifter


Relaterade kategorier