Informationstjänst

Skicka förslag

Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2019-06-11 09:33
Sala kommun, Stab
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Du som bor i Sala kommun och har idéer på förändringar i kommunen kan lämna in ett så kallat medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det är en viktig del i Sala kommuns strategi att föra en aktiv dialog med dig som medborgare och att möta framtidens krav på demokrati och utveckling.

Det finns ingen åldersgräns, så även barn och ungdomar kan lämna förslag. Rätten gäller även utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt. Kanske just du har oprövade idéer som vi kan bygga vidare på. 

Relaterade tjänster