StartCovid-19 - coronaviruset
Informationstjänst
Publicerad 2021-09-29
Uppdaterad 2022-01-17 11:10
Sala kommun, Stab

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Påverkan på kommunens verksamheter

Med anledning av de nya direktiven från Folkhälsomyndigheten kommer Lärkans familjebad att tillämpa 10 kvadratmeter per person och därmed införa ett maxantal på 125 personer totalt och 55 besökare samtidigt i simhallen.

Detta kommer att gälla från och med 23 december 2021 och tillsvidare. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, restriktioner och rekommendationer.

Anvisningar om maxantal personer som får vistas i våra olika utrymmen var för sig kommer att finnas anslagna i entrén och på befintliga ställen.

På Actic gym får 10 personer vistas samtidigt.

Väntetider kan komma att uppstå. Kontakta oss gärna för en lägesbeskrivning innan ditt besök.

Som gäst förväntar vi oss att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är extra noga med din egen hygien:

 • Stanna hemma om du känner dig krasslig
 • Tvätta dig noga med tvål innan bad
 • Tvätta händerna ofta
 • Håll avstånd till andra gäster

Med anledning av de nya direktiven från Folkhälsomyndigheten kommer ishallen att tillämpa 10 kvadratmeter per person och därmed införa ett maxantal på 80 besökare samtidigt i ishallen under allmänhetens åkning.

Detta kommer att gälla från och med 23 december 2021 och tillsvidare. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, restriktioner och rekommendationer.

Som besökare förväntar vi oss att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

 • Stanna hemma om du känner dig krasslig
 • Håll avstånd till andra besökare
 • Tvätta händerna ofta

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 i Västmanland (1177)

Vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Om vaccin mot covid-19 (1177 - Västmanland)

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid-19) – Läkemedelsverket
Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid-19).

Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner (Läkemedelsverket)

Vaccin, läkemedel och behandling – Krisinformation.se
Här hittar du information om planen för vaccinering, om hur samhället planerar att följa upp nytta och risker med vaccinet samt om läkemedel och behandling av covid-19.

Vaccinationer mot covid-19 – Socialstyrelsen
Frågor och svar om vaccineringen mot sjukdomen covid-19 som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Efter vaccinationen – Krisinformation.se

Provtagning för covid-19 för dig som är sjuk

Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar kan du göra egenprovtagning genom att boka ett testkit för att se om du har covid-19.

Information om hur provtagningen går till och hur du bokar ditt prov hittar du på 1177.

Om provtagning för covid-19 i Västmanland (1177.se)

Egenprovtagning för dig som är sjuk (1177.se)

Frågor och svar om provtagning för covid-19 (1177.se)

Skydda dig och andra

Som tidigare gäller det att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Mer information

Skydda dig och andra från smittspridning (Folkhälsomyndigheten)

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Hänvisningar och hjälp att hitta bekräftad information

 • Krisinformation.se
 • Folkhälsomyndighetens webbplats
 • 1177 - Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.
 • 113 13 - Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor.
 • Nödnumret 112 är endast till för akuta tillstånd som kan vara livshotande och ska ej användas för frågor om coronaviruset.

Information till personer med hörselskada, talsvårigheter eller andra funktionsvariationer

Lägesbild kring smittspridningen

Region Västmanlands lägesbild

Region Västmanland presenterar en uppdaterad lägesbild om smittspridningen för hela länet på sin webbplats. Där finns siffror om antal sjukdomsfall, dödsfall, vårdplatser och provtagningar. De redovisar även statistik om smittade och avlidna per kommun.