StartFrågor och svar angående kokningsrekommendationen
Informationstjänst

Frågor och svar angående kokningsrekommendationen

Publicerad 2020-01-09
Uppdaterad 2020-02-14 07:14
Denna lista uppdateras efter hand.

Vi har vid provtagning hittat bakterier som inte ska förekomma i dricksvatten. En del av dessa bakterier kan vara sjukdomsframkallande och vi rekommenderar därför som en säkerhetsåtgärd att koka allt vatten innan det används som dricksvatten eller till matlagning.

Månadsprover tas på utgående vatten från vattenverket. Det är ett ordinarie månadsprov som indikerar att det kan finnas bakterier i dricksvattnet.

Sala kommun fick svar på vattenprovet igår kväll kl 18.30 (2020-01-08). Provet innan dess togs den 3 december.

Det kan vi än så länge inte svara på. När våra regelbundna vattenprover indikerar att vattnet kan vara otjänligt tas alltid ett omprov. Resultatet från omprovet visar inte på några bakterier i vattnet men kokningsrekommendation fortsätter att gälla tills vi får svar på proverna som tagits torsdag 2020-01-09. Dessa svar kommer att komma fredag 2020-01-10.

Provsvaret som vi fick tillbaka den 8 januari kl 18.30 indikerar påverkan av e-kolibakterier. Provsvaret är preliminärt och inte validerat. 

 • Sala tätort
 • Västerfärnebo
 • Salbohed
 • Kila
 • Saladamm
 • Externt påkopplade på Knipkällsledningen
 • Möklinta
 • Broddbo
 • Hedåker
 • Rosshyttan
 • Sätrabrunn
 • Kumla 
 • Varmsätra
 • Ransta

Nej, kommunens verksamheter är förberedda på att klara normal drift genom vidtagna åtgärder.