Informationstjänst

Förtroendemannaregister

Publicerad 2018-02-20
Uppdaterad 2020-01-30 14:24
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i nämnder och styrelser.

Du kan hitta alla politiska instanser i kommunen, se vilka som sitter i dem och vad de tillhör för parti.

Du kan även söka efter en enskild förtroendevald.

Förtroendemannaregister - TroInt