StartFörtroendemannaregister
Informationstjänst

Förtroendemannaregister

Publicerad 2018-02-20
Uppdaterad 2020-05-14 15:57
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i nämnder och styrelser.

Du kan hitta alla politiska instanser i kommunen, se vilka som sitter i dem och vad de tillhör för parti.

Du kan även söka efter en enskild förtroendevald.

Just nu sker systembyte av förtroendemannaregistret. Därför är registret inte tillgängligt. Vid frågor, kontakta kommun.info@sala.se.