StartMotioner
Informationstjänst

Motioner

Publicerad 2018-05-09
Uppdaterad 2019-09-02 13:40
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter.

Motioner bereds av den eller de verksamheter som berörs. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inkomna motioner