StartStyrdokument
Informationstjänst

Styrdokument

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2018-08-23 15:05
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Ett urval av kommunens styrdokument som föreskrifter, taxor, bolagsordningar, reglementen och delegationsordningar beslutade av kommunfullmäktige eller nämnd.

Styrdokument under fullmäktige

Till denna kategori hör: Avgifter, Planer, Policyer, Program, Regler och Stadgor.

Styrdokument under nämnd, kommunstyrelse och förvaltning

Till denna kategori hör: Handlingsplaner, Handlingsprogram, Riktlinjer, Tillämpningsregler och rutiner.


Relaterade kategorier