StartFöreningsbidrag
Informationstjänst

Föreningsbidrag

Publicerad 2017-02-03
Uppdaterad 2019-05-27 12:18
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden ger stöd och bidrag till föreningslivet i Sala. Bidragen avser att vara ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt.

Föreningen skall ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun.

Bidrag ges inte till föreningar som erhåller lokala bidrag från svenska kyrkan eller landstinget.