StartFörskolor - fristående
Kontaktobjekt

Förskolor - fristående

Publicerad 2017-02-10
Uppdaterad 2019-05-28 13:41
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

I Sala kommun finns fem fristående förskolor, varav fyra är kooperativa.