Kontaktobjekt

Bryggeriet

Publicerad 2017-10-04
Uppdaterad 2020-01-21 14:19
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Bryggerigatan 6, 733 34 Sala

Telefon: 0224-74 90 39
Telefontider: Avdelning A: 0224-74 94 71, Avdelning B: 0224-74 94 72, Avdelning C: 0224-74 94 73, Avdelning D: 0224-74 94 74, Natten: 0224-74 94 75, Sjuksköterskor: 0224-74 91 59, 0224-74 91 70

Fax: 0224-192 98
E-post: Arzoo.Hessami@sala.se
Postadress: Bryggerigatan 6, 733 34 Sala

Huvudbild

Om oss

Bryggeriet är ett trivsamt och modernt särskilt boende för äldre som ligger i utkanten av Sala med egen trädgård och närhet till grönområden. Vi erbjuder service och omsorg i hemlik miljö och för oss är det självklart att utgå från varje persons individuella behov och önskemål. Det finns 4 växelvård/avlastningsplatser på Bryggeriet som ett riktat stöd till anhöriga som vårdar i hemmet.

Om gruppboendet Bryggeriet

Från och med den 1 september 2017 drivs Bryggeriet av Sala kommun.

Boendet

Bryggeriet är ett eget boende vilket innebär att den boende själv möblerar lägenheten med undantag för sängen som av arbetsmiljöskäl tillhandahålls av verksamheten.

Bryggeriet består av 4 avdelningar med sammanlagt 32 lägenheter. På varje boendeenhet finns gemensamt kök, matplats och vardagsrum.

Lägenheter

I varje lägenhet finns:

 • Trinettkök med kylskåp och diskbänk

 • Rymliga badrum med toalett och dusch

 • Taklyft

Aktiviteter för en meningsfull dag – Varje dag

Vad som är en meningsfull dag är olika för varje person. Oavsett, ska man få sin dag så som man vill ha den. Hur vi ska arbeta utifrån den enskildes behov och önskemål beskrivs i genomförandeplanen som vi följer upp regelbundet. För många är det viktigt med igenkännande av välbekanta sysslor. Vi uppmuntrar därför till att delta i olika vardagssysslor.

Måltiderna – en viktig del av livskvaliteten

Måltiderna ska vara ett tillfälle att njuta, oavsett om man vill äta tillsammans med andra eller på egen hand. Att det smakar gott är lika viktigt som att måltidsmiljön är trygg och behaglig. Maten som serveras är varierad och näringsrik och menyerna utgår från säsongens utbud. För den som har speciella behov anpassas maten. Vill du som anhörig äta tillsammans med din närstående är du välkommen att höra av dig. 

Bemötande och omvårdnad

Varje person har en egen historia, sina intressen och önskemål och för oss är dessa viktiga. Det handlar om att föra en dialog med den äldre. Därför står den enskilde i centrum, i alla lägen. För att kunna ge ett professionellt bemötande utifrån varje persons behov och förutsättningar har våra medarbetare gedigen kunskap om kognition och demens. Att varje person själv får bestämma över sin vardag är utgångspunkten i vårt arbete och bemötande. Våra medarbetare ser till det friska och arbetar för att locka fram förmågor utifrån varje persons förutsättningar- det handlar om att göra saker man tycker är roligt och vill fortsätta göra.

Vård

Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som i samråd med läkare ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Våra boende har även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast.

Tilläggstjänster

Till boendet kommer också frisör och fotvård regelbundet på besök.

Kvalitet och uppföljning

 • Bryggeriet har ett digitalt ledningssystem för kvalitet där verksamhetens rutiner och dokument finns.

 • Bryggeriet har ett digitalt ärendehanteringssystem där all ärenden rapporteras och utreds, vård- och omsorgsavvikelser, händelser enligt Lex Sarah och Lex Maria.

 • MAS utför årligen kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården återkoppling med förbättringsförslag återkopplas till verksamheten.

 • I alla verksamheter finns det kvalitetsråd som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet.

Personal

Våra medarbetare på Bryggeriet består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal. Vi har även läkare som kommer regelbundet till oss. Personalen omfattas av kollektivavtal.

Kontakt

 • Avdelning A: 0224-74 94 71
 • Avdelning B: 0224-74 94 72
 • Avdelning C: 0224-74 94 73
 • Avdelning D: 0224-74 94 74
 • Natten: 0224-74 94 75
 • Sjuksköterskor: 0224-74 91 70, 0224-74 91 59

Bild

Fasadbild på Bryggeriet