StartKommunala funktionsrättsrådet
Kontaktobjekt

Kommunala funktionsrättsrådet

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2019-01-16 11:24
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Kommunala handikapprådet är det rådgivande organet för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionsvarierade. Sedan år 2007 är kommunstyrelsen huvudman för rådet.

Personal och underenheter

Ordförande

Tillhör enhet

Förtroendemannaregistret

Kommunala funktionsrättsrådet har 2 ledamöter och 2 ersättare.

Ordförande: Erik Hamrin (M)

Kommunala funktionsrättsrådet (Förtroendemannaregister)

Register över kommunala funktionsrättsrådets samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.