StartKommunala Pensionärsrådet
Kontaktobjekt

Kommunala Pensionärsrådet

Publicerad 2017-02-10
Uppdaterad 2017-11-27 14:23
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Kommunala handikapprådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrade. Kommunstyrelsen övertog huvudmannaskapet för handikapprådet i april 2007. Tidigare var det vård- och omsorgsnämnden som var huvudman.

Uppgift

Kommunen skall informera rådet om de planer till förändring av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet. Rådets synpunkter skall inhämtas i så tidigt skede, att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

 

Möten och minnesanteckningar

Minnesanteckningar från möte 2017-02-06