StartKommunala Pensionärsrådet
Kontaktobjekt

Kommunala Pensionärsrådet

Publicerad 2017-02-10
Uppdaterad 2020-06-05 15:17

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Kommunen skall informera rådet om de planer till förändring av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet. Rådets synpunkter skall inhämtas i så tidigt skede, att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Personal och underenheter

Ordförande

Tillhör enhet

Förtroendemannaregistret

Kommunala funktionsrättsrådet har 2 ledamöter och 2 ersättare.

Ordförande: Erik Hamrin (M)