StartKommunstyrelsens ledningsutskott
Kontaktobjekt

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2020-06-18 08:59
Sala kommun, Stab

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Ledningsutskottet är beredande organ för kommunstyrelsen och är kommunens krisledningsnämnd, räddningsnämnd och budgetberedning.

Kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträden

Ledningsutskottets sammanträden

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Kommunstyrelsens ledningsutskott har 5 ledamöter och 5 ersättare samt en representant för partier med insynsrätt, dock ej med förslags- och beslutanderätt.

Ordförande: Anders Wigelsbo (C)
Vice ordförande: Erik Hamrin (M)
Oppositionsledare: Ulrika Spårebo (S)

Förtroendemannaregistret

Register över ledningsutskottets samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Kommunstyrelsens ledningsutskotts ansvarsområde

Ledningsutskottet är beredande organ för kommunstyrelsen i övergripande frågor som rör ekonomi och finans, näringsliv och tillväxt, trafik- och infrastrukturfrågor, lokalstrategiska frågor, samt i övriga ärenden som inte bereds i annat utskott.

Ledningsutskottet är tillika krisledningsnämnd, räddningsnämnd och budgetberedning.