StartMikaela Jaredal, Verksamhetscontroller
Kontaktperson

Mikaela Jaredal, Verksamhetscontroller

Publicerad 2016-03-14
Uppdaterad 2019-01-31 11:13
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 72 12
Fax: 0224-188 50
E-post: mikaela.jaredal@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala