StartKersti Grundberg, Skogvaktare
Kontaktperson

Kersti Grundberg, Skogvaktare

Publicerad 2016-08-18
Uppdaterad 2016-08-18 12:45
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Fabriksgatan 12, 733 39 Sala
Telefon: 0224-74 75 04
Fax: 0224-188 50
E-post: Kersti.Grundberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala