StartDaniel Ahlin, Verksamhetscontroller
Kontaktperson

Daniel Ahlin, Verksamhetscontroller

Publicerad 2016-11-23
Uppdaterad 2018-10-22 11:51
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 72 07
Fax: 0224-188 50
E-post: daniel.ahlin@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala