StartSara Henriksson, Livsmedelsinspektör
Kontaktperson

Sara Henriksson, Livsmedelsinspektör

Publicerad 2017-08-17
Uppdaterad 2020-01-27 11:11
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, Sala
Telefon: 0224-74 73 74
Fax: 0224-74 73 08
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala