StartÅsa Sahlberg, Verksamhetschef
Kontaktperson

Åsa Sahlberg, Verksamhetschef

Publicerad 2017-03-20
Uppdaterad 2019-10-01 14:04
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Hemtjänst, korttidsenhet, dagverksamhet ÄO, trygghetslarm, vaktmästare

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 05
Fax: 0224-192 98
E-post: asa.sahlberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala