StartAnna Eklund, Medieansvarig
Kontaktperson

Anna Eklund, Medieansvarig

Publicerad 2016-07-15
Uppdaterad 2019-01-18 11:28
Meddelandet skickas till stadsbibliotek@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Bibliotek i Västmanland

Bibliotek i Västmanland, ett samverkansprojekt mellan folkbiblioteken i Västmanlands kommuner, utvecklar samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet och ökar servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet.
www.bibliotekivastmanland.se

Ärenden

Medieansvarig.

Adress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 77 00
Fax: 0224-188 50
E-post: anna.eklund@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala