StartJessica Nordh, Handläggare
Kontaktperson

Jessica Nordh, Handläggare

Publicerad 2017-02-14
Uppdaterad 2018-04-19 11:08
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Debitering VA-avgifter. Försäkringar. Byte av fastighetsägare. Vattenavläsningskort.

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 74 05
Fax: 0224-188 50
E-post: jessica.nordh@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala