StartSatu Bergsten, Planeringsingenjör park
Kontaktperson

Satu Bergsten, Planeringsingenjör park

Publicerad 2017-03-13
Uppdaterad 2017-03-13 14:51
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Fabriksgatan 12
Telefon: 0224-74 75 05
Fax: 0224-188 50
E-post: satu.bergsten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala