StartGunilla Pettersson, Enhetschef
Kontaktperson

Gunilla Pettersson, Enhetschef

Publicerad 2016-11-01
Uppdaterad 2018-10-03 16:12
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 51
Fax: 0224-188 50
E-post: Gunilla.Pettersson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala