StartInger Lindström, Ekonomichef
Kontaktperson

Inger Lindström, Ekonomichef

Publicerad 2016-07-21
Uppdaterad 2018-11-01 07:47
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Budget, Prognos, Kvalitetsfrågor

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 72 03
Fax: 0224-188 50
E-post: inger.lindstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala