StartLena Karlsson, Enhetschef bygg
Kontaktperson

Lena Karlsson, Enhetschef bygg

Publicerad 2017-06-16
Uppdaterad 2020-03-03 15:05
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 52
Fax: 0224-74 73 08
E-post: lena.karlsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala