StartLeila Baker, Rektor, Emmylund, Första steget och kommunala dagbarnvårdarna
Kontaktperson

Leila Baker, Rektor, Emmylund, Första steget och kommunala dagbarnvårdarna

Publicerad 2017-03-23
Uppdaterad 2019-08-16 10:29
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Chef för Emmylund och Bellanderska förskolan och Öppna förskolan

Adress: Hyttgatan 67, 733 32 Sala
Telefon: 0224-74 80 65
Fax: 0224-774 46
E-post: leila.baker@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala