StartAdministrativt stöd Vård och Omsorg
Kontaktobjekt

Administrativt stöd Vård och Omsorg

Publicerad 2017-10-05
Uppdaterad 2020-03-04 10:15

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (kontaktcenter)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Vård och omsorgs IT-samordnare, IT-projekt, PRIO-projekt, kvalitetsutvecklare, kontors- och nämndadministration, fakturering, debitering, registrator, information samt bemanningsenheten och timvikarier.

Verksamhetsområde Administrativt stöd

Verksamheten omfattar vård och omsorgs övergripande funktion med medicinskt ansvarig sjuksköterska, kvalitetsutvecklare och systemansvariga. Även administrativa uppgifter såsom kvalitetsutveckling, digital/ It-utveckling samt systemsupport gällande verksamhetsnära frågor.

Support/stödfunktion till verksamheterna genom administrativa uppdrag såsom faktura- och avgiftshantering , arkivering, information och diverse sekreteraruppgifter.

Verksamheten ansvarar för att  statistikuppgifter från systemen redovisas bl. a till Socialstyrelsen varje månad samt större årliga undersökningar i samråd med överordnad.

Inom verksamhetsområdet ingår bemanningsenheten för vård och omsorg som ansvarar för rekrytering och vikariebemanning av timvikarier inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt integration. Vårt ansvar är att öka tillgänglighet samt se till medborgarnas önskemål och behov blir tillgodosedda. Verksamhetsområdet har under 2018 omorganiserat gällande lokaler för att öka tillgängligheten, säkerheten, och med sikte på medborgarfokus.