StartGata/park
Kontaktobjekt

Gata/park

Publicerad 2017-03-13
Uppdaterad 2018-06-26 15:13
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Fabriksgatan 12, 733 39 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: samhallsbyggnad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Enheten gata/park som lyder under tekniska kontoret är väghållare och ansvarig för alla gator inom ett område som sträcker sig från Ängshagen och Silvergruvan i söder till Skuggan och Norrängen i norr. Gata/park sköter barmarksunderhåll, vinterväghållning och gaturenhållning.