StartPlan- och utvecklingsenheten
Kontaktobjekt

Plan- och utvecklingsenheten

Publicerad 2016-09-16
Uppdaterad 2020-03-13 13:21
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: samhallsbyggnad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Enhetens uppgifter kan i stora drag delas in i följande områden: fysisk planering, utvecklingsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, bredband samt samhällsbetalda resor. Vi finns i Rådhusets lokaler (med ingång via Medborgarkontoret/turistbyrån) där vi sitter en trappa upp.