StartThomas Calissendorff (S), förtroendevald
Kontaktperson

Thomas Calissendorff (S), förtroendevald

Publicerad 2019-11-06
Uppdaterad 2019-11-06 09:24

Ärenden

Ersättare i kommunstyrelsen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Fax: 0224-188 50
E-post: thomas.calissendorff@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala