StartKommunrevision
Kontaktobjekt

Kommunrevision

Publicerad 2016-05-11
Uppdaterad 2020-01-17 14:55
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom de kommunala nämndernas verksamhetsområden.

Kommunrevisionen

Sala kommun har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod i taget.

Sammankallande: Christina Forsgren (S)
Vice sammankallande: Rutger Andersson (S)

Förtroendemannaregistret

Register över kommunrevisionens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.