StartÖverförmyndaren
Kontaktobjekt

Överförmyndaren

Publicerad 2016-07-13
Uppdaterad 2020-01-17 14:55
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

Fax: 0224-773 22
E-post: overformyndaren@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Sala kommun finns två överförmyndare som väljs för en mandatperiod i taget av kommunfullmäktige. Överförmyndaren har till uppgift att kontrollera det arbete som förmyndare, gode män och förvaltare utför.

Överförmyndarens ansvarsområde

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Sala kommun finns två överförmyndare som väljs för en mandatperiod i taget av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera det arbete som förmyndare, gode män och förvaltare utför. Denna tillsyn ska skydda de personer, som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

Godmanskap och förvaltarskap beslutas av tingsrätten efter ansökan från överförmyndare eller den enskilde själv eller nära anhöriga. Förmyndarskap följer som regel vårdnaden av barn under 18 år.

Överförmyndarhandläggning

Från och med 1 september 2019 har överförmyndarförvaltningen i Västerås stad tagit över all handläggning och service av Sala kommuns överförmyndarverksamhet.

Sala kommun har ingått ett samarbete med Västerås stad vilket medför att Västerås stad hädanefter kommer att ansvara för överförmynderiverksamheten i sin helhet.

Syftet med förändringen är primärt att stärka rättssäkerheten, kontinuiteten och även kostnadseffekten gällande de uppgifter som enligt lag ankommer på förtroendevald överförmyndare i Sala kommun.

Kontaktuppgifter till överförmyndarnämnd och förvaltning i Västerås stad

Telefon
Överförmyndarnämnden i Västerås har telefontid för ställföreträdare vardagar kl. 10.00–12.00 på telefon 021-39 27 25. Det finns även möjlighet att lämna meddelande för att bli uppringd (senast inom tre dagar).

Expedition
Handlingar kan lämnas in till expeditionen på Port-Anders gata 3 i Västerås vardagar kl. 10.00–12.00. Observera att möte med handläggare måste bokas i förväg.

Postadress: Överförmyndarnämnden, 721 87 Västerås

E-postoverformyndaren@vasteras.se 

Fax: 021- 39 27 70

Hemsidaoverformyndarnamnden.se