StartAnnette Skoog, Administratör
Kontaktperson

Annette Skoog, Administratör

Publicerad 2019-01-22
Uppdaterad 2020-01-17 14:55
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Arkiverade betyg för Sala kommuns skolor.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 54
Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala