StartCarin Sjöström-Norberg (SD), förtroendevald
Kontaktperson

Carin Sjöström-Norberg (SD), förtroendevald

Publicerad 2018-12-13
Uppdaterad 2020-04-27 13:22

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige. Ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Carin.Engstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA