StartMona Johansson (L), förtroendevald
Kontaktperson

Mona Johansson (L), förtroendevald

Publicerad 2018-12-13
Uppdaterad 2019-01-15 13:40
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige. Ersättare i kommunstyrelsen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Mona.Johansson2@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA