StartMagnus Holm (KD), förtroendevald
Kontaktperson

Magnus Holm (KD), förtroendevald

Publicerad 2018-12-12
Uppdaterad 2019-01-15 17:28
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i kommunstyrelsen. Ledamot i valberedningen. Ersättare ombud Västmanland kommuner och landstings förbundsmöten (VKL)

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Magnus.Holm@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA