StartMårten Hemström (L), förtroendevald
Kontaktperson

Mårten Hemström (L), förtroendevald

Publicerad 2018-12-12
Uppdaterad 2019-01-15 14:23
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Ersättare i Individnämnden. Ledamot i valberedningen. Ersättare ombud Västmanlands kommuner och landsting förbundsmöten (VKL).

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Marten.Hemstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA