StartBygglovsrådgivning
Kontaktobjekt

Bygglovsrådgivning

Publicerad 2017-05-10
Uppdaterad 2019-07-22 14:07
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 73 40
Telefontider:

Inga telefontider veckorna 29-31.

Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Rådgivning per telefon/bokning av möte.

Beskrivning

Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt.

Vid bygglovsrådgivningen får du träffa en av byggenhetens handläggare och får reda på sådant du kan behöva känna till innan du kommit för långt i din planering. Det kan exempelvis röra sig om frågor som; om det behövs bygglov, vad som gäller i ditt område, hur mycket du får bygga eller om det finns några andra särskilda regler. Du kan även rådgöra med vår handläggare kring lämpliga utformningar och konstruktioner av ditt bygge.

Välkommen!