StartPer Larsson (SBÄ), förtroendevald
Kontaktperson

Per Larsson (SBÄ), förtroendevald

Publicerad 2016-12-30
Uppdaterad 2019-11-06 09:10

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige. Ersättare i kommunstyrelsen. Ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: per.larsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA