StartCamilla Runerås (S), förtroendevald
Kontaktperson

Camilla Runerås (S), förtroendevald

Publicerad 2017-01-09
Uppdaterad 2020-01-10 08:28
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen. Andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Ledamot i individnämnden. Ombud i Västmanlands kommuner och landsting förbundsmöten (VKL)

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: camilla.runeras@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA