StartPer-Olov Rapp (S), förtroendevald
Kontaktperson

Per-Olov Rapp (S), förtroendevald

Publicerad 2016-12-19
Uppdaterad 2019-11-06 09:13
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i skolnämnden. Andre vice ordförande i valnämnden. Ledamot i valberedningen. Ledamot i Salabostäder AB. Ombud i Västmanlands kommuner och landsting förbundsmöten (VKL)

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: per-olov.rapp@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA