StartMårten Öhrström (C), förtroendevald
Kontaktperson

Mårten Öhrström (C), förtroendevald

Publicerad 2016-12-19
Uppdaterad 2019-01-18 09:16
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Vice ordförande i Salabostäder AB.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: marten.ohrstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA