StartResursenheten Barn och Utbildning
Kontaktobjekt

Resursenheten Barn och Utbildning

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2018-03-02 08:57
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala

Telefon: 0224-748012, 0224-748017

Fax: .
E-post: resursenheten.skf@sala.se
Postadress: Sala Kommun, Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Vikarieförmedling inom skola, förskola och fritidshem.