StartBjörn Ragnarsson, Bokbusschaufför
Kontaktperson

Björn Ragnarsson, Bokbusschaufför

Publicerad 2016-06-28
Uppdaterad 2019-11-13 10:32
Meddelandet skickas till stadsbibliotek@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Bibliotek i Västmanland

Bibliotek i Västmanland, ett samverkansprojekt mellan folkbiblioteken i Västmanlands kommuner, utvecklar samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet och ökar servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet.
www.bibliotekivastmanland.se

Ärenden

Bokbusschaufför

Adress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 77 00
Fax: 0224-188 50
E-post: bjorn.ragnarsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala