StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 23 mars 2020
Katalog

Justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 23 mars 2020

Publicerad 2020-03-26
Uppdaterad 2020-03-26 10:42
Sala kommun, Stab
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Tillkännages under perioden: 2020-03-26--2020-04-16

Bevis om justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-03-23

Protokollet har justerats: 2020-03-25

Anslagets sattes upp: 2020-03-26

Anslagets tas ner: 2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens ledningsutskott protokoll 2020-03-23 (se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
0224747052 malin.selldenwahlman@sala.se