StartAnslagstavlaJustering av krisledningsnämndens protokoll från den 17 mars 2020
Katalog

Justering av krisledningsnämndens protokoll från den 17 mars 2020

Publicerad 2020-03-23
Uppdaterad 2020-03-23 13:51
Sala kommun, Stab
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Tillkännages under perioden: 2020-03-23--2020-04-14

Bevis om justering av krisledningsnämndens protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-03-17

Anslagets sattes upp: 2020-03-23

Anslagets tas ner: 2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Krisledningsnämndens ptotokoll 2020-03-17 (se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
0224747052 malin.selldenwahlman@sala.se