StartAnslagstavlaBygglov för tillbyggnad, SILVERGRUVAN 1:4
Katalog

Bygglov för tillbyggnad, SILVERGRUVAN 1:4

Publicerad 2020-01-13
Uppdaterad 2020-01-13 14:45
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Bygg- och miljönämnden i Sala kommun har mottagit en ansökan om Bygglov för tillbyggnad på befintligt omklädningsrum, flytbrygga och kabelpark på fastigheten SILVERGRUVAN 1:4.

Förslaget strider mot gällande detaljplan avseende byggnation på mark som inte får bebyggas. Enligt plan- och bygglagen ska berörda grannar och sakägare ges möjlighet att yttra sig över en ansökan som strider mot detaljplanen. Bygglovshandlingarna finns tillgängliga på medborgarkontoret, Stora torget 1, Sala 

Eventuella synpunkter ska inlämnas senast den 4 februari 2020. Skriftliga synpunkter skickas tillsammans med kontaktuppgifter till Bygg- och miljö, Box 304, 733 25 Sala.

Kontakt

Anna Thornell, Bygglovskoordinator
0224-747347 Anna.Thornell@sala.se