StartAnslagstavlaJustering av kommunfullmäktiges protokoll från den 30 september 2019 kl 19.00
Katalog

Justering av kommunfullmäktiges protokoll från den 30 september 2019 kl 19.00

Publicerad 2019-10-01
Uppdaterad 2019-10-01 09:08
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Anslås under perioden 2019-10-01 - 2019-10-23

Bevis om justering av kommunfullmäktiges protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-09-30

Protokollet har justerats: 2019-10-01

Anslagets sattes upp: 2019-10-01

Anslagets tas ner: 2019-10-23

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30 (se länk till sammanträde)

Kontakt

Lina Ahlm, Kommunsekreterare
0224-74 70 62 Lina.Ahlm@sala.se