StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll 11 december 2018
Katalog

Justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll 11 december 2018

Publicerad 2019-12-20
Uppdaterad 2019-12-20 10:38
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Anslås under perioden: 2018-12-18 --2019-01-08

Bevis om justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-12-11

Protokollet har justerats: 2018-12-12

Anslagets sattes upp: 2018-12-18

Anslagets tas ner: 2018-12-20

Överklaga ett beslut: Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast 2019-01-07

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-11 (se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
0224747052 malin.selldenwahlman@sala.se