Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se


Sandupptagning vecka 13 t.o.m. vecka 20

I år beräknar vi att påbörja sandupptagningen vecka 13, med full styrka vecka 14 och vi räknar med att allt ska vara klart i mitten ...

Vägarbete: Jakobsbergsgatan avstängd 22 mars--30 april

Trafikering av gatan kommer att ledas via orange vägvisning. Busshållplatser på Jakobsbergsgatan stängs och resenärer hänvisas till...

VA-ledningsnätet rustas på Jakobsbergsområdet

VA-ledningsnätet på Jakobsbergsområdet kommer under våren att rustas upp. Vatten- och avloppsledningar från 1945 kommer att bytas ut...