Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se


Ombyggnationer av lekplatser

Under vår och sommar kommer lekplatsen i Ransta, Österby och på Hagaberg att rustas och få nya lekredskap.

Tillsammans för framtidens Sala

Inbjudan till föreningar i Sala: Dialogmöte 31 maj. Kan föreningarna och Sala kommun tillsammans ta ytterligare steg att utveckla en ...

Reparation av dammvall

Ett tätningsarbete påbörjas 15 maj på del av gruvkanalens dammvall invid Sala Silvergruva.