Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se


Ny hastighet i Stampers

Från och med tisdagen den 27 juni 2017 gäller hastigheten 30 km/h i Stampers.

Renovering av brunnar i Sala innerstad

NCC kommer på uppdrag av Sala kommun arbeta med renovering av brunnar i Sala innerstad. Den 28 juni 2017 ska brunnen i korsningen Drottn...

Restaurering vall gruvkanalen v.26-27

Läckage har noterats genom dammvallen längs gruvkanalen som nu ska tätas. Under arbetet kommer kanalen att vara avsänkt. Vi ber om vi...