Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se


Nytt angående studie- och yrkesvägledningen på vuxenutbildningen

Från och med måndagen den 20:e februari kommer möjligheten till studie- och yrkesvägledning på vuxenutbildningen under en period att...

Egen projektsida för Ransta nya skola

Till hösten 2018 ska en nya skola stå klar i Ransta. Du kan följa arbetet och få information om projektet via projektsidan Ransta nya...

Samråd och granskning

Detaljplaner som för närvarande är utsända på samråd eller är föremål för granskning